PRIVACY AND COOKIES

TERMS AND CONDITIONS – LEGAL NOTICE & DATA PROTECTION

1. Juridisk information og accept X-4967312-W Disse generelle betingelser regulerer brugen og adgangen, som stiller til rådighed for brugere af internettet.

MIRASOL BOLIG S.L med adresse i TORROX COSTA, MÁLAGA. E-mail: INFO@MIRASOLBOLIG.DK, og skattenummer 

Adgang til websiden er gratis, bortset fra omkostningerne ved forbindelsen gennem telenetværket leveret af internetudbyderen, som brugerne har overtaget. Visse tjenester er eksklusive for vores kunder, og adgangen til disse er begrænset.

Brugen af portalen tildeler portalbrugerens tilstand (herefter “brugeren”) og indebærer accept af alle betingelserne inkluderet i denne juridiske advarsel. Portaltjenesten, der tilbydes, er begrænset til det tidspunkt, hvor brugeren er forbundet til portalen eller til nogen af de tjenester, der leveres af den. Derfor skal brugeren læse den aktuelle juridiske advarsel meget omhyggeligt, hver gang han/hun beslutter sig for at bruge portalen, da portalen og dens brugsbetingelser inkluderet i denne juridiske advarsel kan ændres.

Nogle af portaltjenesterne, som er tilgængelige for internetbrugere eller eksklusive for X-4967312-W-klienter, kan være underlagt specifikke betingelser, regler og instruktioner, som, hvor det er relevant, erstatter, kompletterer eller ændrer denne juridiske advarsel, og som skal accepteres af brugeren før den tilsvarende tjeneste bruges.

2. Intellektuel og industriel ejendomsret.

Alt indhold på denne hjemmeside – som forstås omfatter, men er ikke begrænset til: tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software, grafisk design og kildekoder links og andet audiovisuelt eller lyd indhold, ud over det grafiske design og kildekoden til selve hjemmesiden – er den intellektuelle ejendom tilhørende X-4967312-W eller tredje parter og er beskyttet af gældende spansk lovgivning om intellektuel og industriel ejendomsret.

Alle varemærker, handelsnavne eller logoer af enhver type, der vises på webstedet, tilhører X-4967312-W eller tredje parter, og det må ikke fortolkes, som om adgang til webstedet giver dig nogen rettigheder over eventuelle varemærker, handelsnavne og /eller logoer.

3. Betingelser for brug af hjemmesiden

3.1 Generelt
Brugeren accepterer at bruge portalen og oplysningerne på hjemmesiden korrekt i overensstemmelse med loven og denne juridiske meddelelse. Brugeren vil være ansvarlig over for X-4967312-W eller enhver tredje part for skader og skader, der måtte opstå som følge af manglende opfyldelse af de førnævnte forpligtelser.

Brugen af webstedet til formål, der kan skade X-4967312-W eller tredje parters interesser eller til formål, der på nogen måde kan overbelaste, beskadige eller deaktivere X-4967312-W eller tredje parters hardware eller software, er hermed udtrykkeligt forbudt.

3.2 Indhold 
Brugeren forpligter sig til den nuværende brug af Indholdet i overensstemmelse med loven og juridiske meddelelser, samt med de øvrige betingelser, regler og instruktioner, der i deres tilfælde kunne være anvendelige i overensstemmelse med det i paragraf 1 arrangerede.

Inklusive, men ikke begrænset, skal brugeren i henhold til gældende lov afholde sig fra:

Gengive, kopiere, distribuere, gøre tilgængeligt, offentligt kommunikere, transformere eller ændre indholdet, undtagen som tilladt ved lov eller udtrykkeligt godkendt af X-4967312- eller af enhver, der har ejerskabsrettighederne til udnyttelse.

Gengiv eller kopier til privat og/eller offentlig brug de oplysninger og indhold, der kan betragtes som software eller en database, eller gør det tilgængeligt for tredje parter.

Udtrækning og/eller genbrug af hele eller en væsentlig del af indholdet, der udgør webstedet, samt de databaser, X-4967312-W  kan stille til rådighed for brugerne.

3.3 Dataindsamlingsskemaer.
Ud over bestemmelserne i den juridiske meddelelse og de tilgængelige privatlivspolitikker, der kan være gældende i hvert øjeblik, er brugen af visse tjenester eller applikationer adresseret til XXXX XXXXX S.L afhængig af tidligere at have udfyldt det tilsvarende brugerregister.

Alle oplysninger, som brugeren ville lette gennem formularerne på nettet, til de tidligere effekter og andre, bør være sande. Til disse virkninger garanterer brugeren ægtheden af alle de detaljer, der kommunikerer, og vil holde den faciliterede information til X-4967312-W aktualiseret på en måde, der til enhver tid vil reagere på brugerens virkelige situation. Under alle omstændigheder vil brugeren være eneansvarlig for enhver falsk eller unøjagtig adfærd og skader på for X-4967312-W eller en tredje part for de angivne oplysninger.

3.4 Introduktion af links til Portalen
Internetbrugere, der ønsker at indtaste links fra deres egne sider til webstedet, vil være tvunget til at overholde betingelserne